Darwin logo - Zeplin b

Kom eens kijken

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Je bent van harte welkom! Bel voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek: 013 – 523 08 50.

Uiteraard is ook de aanstaande kleuter (of oudere leerling) welkom bij deze rondleiding. Na de rondleiding ontvang je een informatiepakket wat o.a. bestaat uit een flyer en een aanmeldingsformulier.

TIP: schrijf van tevoren al wat vragen op die je wilt stellen. Heb je naderhand nog vragen, dan kun je die uiteraard ook altijd nog kwijt.

Aanmelden en inschrijven

Ouder(s) of voogd kunnen het aanmeldingsformulier thuis invullen en op school inleveren. Als school de onderwijsbehoeften goed in kaart heeft gebracht en deze passend zijn met school, gaan we over tot inschrijving waarvan je een bevestiging krijgt. Heel soms komt het voor dat we niet over kunnen gaan tot inschrijving. We nodigen je dan uit voor een gesprek.

Ingeschreven, en nu?

In de maand voorafgaande aan de vierde verjaardag kan je kind 4 dagdelen komen wennen. De leerkracht neemt hierover contact met je op, zo’n zes weken voor zijn/haar vierde verjaardag.

In de maanden juni en juli is het vaak wat druk op school vanwege de activiteiten rondom het einde van het schooljaar. We kijken in overleg met ouders wanneer de kinderen die in de maanden juni en juli van het schooljaar vier jaar worden, het beste kunnen starten op Darwin

Wanneer je kind ongeveer 4 weken op school zit, vindt er een intakegesprek plaats. Je praat dan met de leerkracht over de ontwikkeling van je kind tot nu toe.