Inspectierapport

RO_IVHO_Logo_HomepageImpressies uit het inspectierapport

Op 3 november 2014 bezocht de inspectie openbare basisschool Darwin bezocht in het kader van een landelijk stelselonderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Doel van het onderzoek was het verzamelen van informatie over de kwaliteit van het onderwijs. Tevens is gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, zoals de onderwijstijd.

De inspectie is zeer positief over Darwin en benoemt in het rapport deze vijf sterke punten:

1. Talentonwikkelochtenden;
2. Leerlingenportfolio’s (de reismap)
3. Prettig sociaal klimaat
4. Respectvolle omgang met elkaar
5. Breed zorgteam