Missie & visie

Darwin logo - Ballon b

Ontdek Darwin, ontdek je talenten en ga vol vertrouwen de wereld in

Missie

Darwin is een kleinschalige, laagdrempelige school, waar vanuit een sterk pedagogisch klimaat iedereen de mogelijkheden krijgt zijn/haar talenten te ontwikkelen. Sfeer, veiligheid, vertrouwen en respect zijn hiervoor de basiselementen. Als een kind na acht jaar de school verlaat, ziet het de toekomst vol vertrouwen tegemoet, is het zich bewust van de eigen kwaliteiten, kan het gezonde relaties aangaan én kijkt het met plezier terug op de tijd bij Darwin.

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Darwin is een ontwikkelingsgerichte school. Een ontwikkelingsgerichte school draagt niet alleen kennis over, maar maakt ieder kind een beetje slimmer, handiger, verantwoordelijker, vrijer, nieuwsgieriger enzovoorts. We hebben de overtuiging dat alle kinderen van nature nieuwsgierig zijn, de wereld willen ontdekken en beter presteren als ze invloed hebben op hun eigen ontwikkelingsproces.

Aan de slag in de klas

Aan de slag in de klas

De leerling

Ontwikkelingsgericht onderwijs neemt kinderen serieus. Het sluit aan bij hun interesses en spreekt hen van jongs af aan op hun vermogen tot gezamenlijk handelen en nadenken. Hoe jong ze ook zijn, kinderen kunnen en willen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten en daaraan een eigen bijdrage leveren.  Dit alles natuurlijk binnen hun eigen mogelijkheden. Kinderen leren actief: veel doen en zelf doen. Kinderen hebben ruimte nodig om initiatieven te nemen, eigen keuzes te maken, samen te spelen, te werken en te leren. Gaandeweg kunnen kinderen “zichzelf meer sturen” vanuit plannen en voornemens. Zo kunnen ze later zelfstandig functioneren in onze ingewikkelde maatschappij.

De leerkracht

Er is in ontwikkelingsgericht onderwijs een beslissende rol weggelegd voor de leerkracht. Deze is verantwoordelijk voor het in balans houden van de persoonlijke belangen van de leerlingen en de eisen van de samenleving. Leerkrachten kijken goed naar kinderen (door observeren en toetsen) en communiceren met kinderen (ze helpen kinderen zich te uiten en hun gedachten te formuleren). Zo krijgen ze een goed beeld van de behoeftes van ieder kind en kunnen ze tegemoet komen aan verschillen.

De leerkracht zorgt voor een omgeving waar veel te ontdekken is, een omgeving die kinderen uitnodigt om te onderzoeken; te leren.

De leerkracht ondersteunt en daagt uit, biedt hulp en structuur, motiveert en stimuleert. Het is van groot belang dat een leerkracht daarbij hoge verwachtingen heeft, omdat een kind dat gevoel overneemt. Het gevoel dat je iets kunt en dat je hierover zelf mee mag denken is van vitaal belang. Prestaties zijn belangrijk, maar een competitie element past niet op Darwin. We werken met de leerlingen aan het opbouwen van een persoonlijk en reëel verwachtingspatroon.

De activiteiten

Jonge kinderen leren vanuit spel. Kinderen leren om het leren zelf en gaan ze op onderzoek uit. Kinderen zijn nieuwsgierig. Kinderen leren door vragen te stellen, observeren, ervaringen op te doen. De activiteiten die we op Darwin doen zijn hierop gebaseerd. We werken met open en geleide activiteiten. De wereld van het kind is bij de activiteiten uitgangspunt: we bouwen voort op de kennis en ervaringen van kinderen, daardoor zal hun denken op een hoger niveau worden gebracht en worden nieuwe vragen opgeroepen. Die vragen zullen weer leiden tot nieuwe kennis en diepgang. In de midden- en  bovenbouwgroepen wordt er vanuit onderzoek gekeken naar de wereld om hen heen. De thema’s zijn gebaseerd op bronnen-, expertimenteel – en praktijkonderzoek.