Info over leerlingen

Ontwikkelingsgericht onderwijs sluit aan bij de interesses van onze leerlingen en spreekt hen van jongs af aan op hun vermogen tot gezamenlijk handelen en nadenken. Hoe jong ze ook zijn, kinderen kunnen en willen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten en daaraan een eigen bijdrage leveren.  Dit alles natuurlijk binnen hun eigen mogelijkheden. Kinderen leren actief: veel doen en zelf doen. Kinderen hebben ruimte nodig om initiatieven te nemen, eigen keuzes te maken, samen te spelen, te werken en te leren. Gaandeweg kunnen kinderen “zichzelf meer sturen” vanuit plannen en voornemens. Zo kunnen ze later zelfstandig functioneren in onze  maatschappij.2014-03-26 09.29.20