Schooltijden

Samen aan de slag in de klas

Samen aan de slag in de klas

Schooltijden

– Maandag: 8:30-12:00 uur en 13:00-15:15 uur
– Dinsdag: 8:30-12:00 uur en 13:00-15:15 uur
– Woensdag: 8:30-12:00 uur
– Donderdag: 8:30-12:00 uur en 13:00-15:15 uur
– Vrijdag: 8:30-12:00 uur en 13:00-15:15 uur

Groepen 1-2 hebben een vierdaagse schoolweek. Op vrijdag gaan zij niet naar school.

Groepen 3 t/m 8 gaan 5 dagen naar school.

Overblijven

Lekker buiten spelen

Lekker buiten spelen

Darwin kent geen continurooster. Alle kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12:00 en 13:00 uur overblijven op OBS Darwin voor een gering tarief. De kinderen eten in de klas met hun eigen leerkracht en gaan onder begeleiding van tussenschoolse opvang (overblijfkrachten) naar buiten of doen andere activiteiten.

Bijzonderheden verlof en ziekte

– Doktersbezoeken en dergelijke aub vooraf melden bij de leerkracht;
– Ziekmelden graag voor 8.30 uur op telefoonnummer: 013-5230850;
– Voor bijzonder verlof is een verlofformulier op te vragen bij de leerkracht.