Ouderbetrokkenheid

Van uitjes tot oudervereniging, van talentontwikkeling tot medezeggenschap

Kom ook eens in de klas vertellen!

Kom ook eens in de klas vertellen!

School, dat doe je samen… Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van het kind. We doen dat door elkaar te informeren en van elkaar te leren. Ouders voelen zich thuis op Darwin. Ze komen vaak binnenlopen, zijn actief en betrokken. Er is ook voor ouders op Darwin ruimte tot het nemen van initiatieven; we doen graag een beroep op uw talent, passie, kennis, hulp en expertise.

OBS Darwin heeft een oudervereniging en een medezeggenschapsraad. De oudervereniging organiseert in samenwerking met het team jaarlijks diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en uitstapjes. De medezeggenschapsraad denkt mee over beleid en onderwijskundige aspecten. Voor meer informatie kun je terecht bij het team van Darwin.