Schoolondersteuningsprofiel

Een fijne sfeer op Darwin

Schoolondersteuningsprofiel OBS Darwin

Wat is passend onderwijs?

Scholen zijn sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarom hebben scholen in de omgeving een samenwerkingsverband gevormd, waarin regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Darwin valt binnen het samenwerkingsverband van Plein013.

Het ondersteuningsprofiel maakt duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of dat het juist een inclusieve school wil zijn. Darwin valt onder “De smalle ondersteuningsschool”.

Het regulier basisonderwijs kent vier ondersteuningsprofielen:

1. De netwerkschool; biedt alleen een basisniveau van speciale onderwijsondersteuning
2. De smalle ondersteuningsschool; wil er in principe zijn voor alle kinderen in het dorp of de wijk
3. De brede ondersteuningsschool; kan vanuit overtuiging vele leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften aan.
4. De inclusieve school; deze school biedt driekwart tot alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften passende onderwijsondersteuning

Sardes (onderzoeks- en adviesbureau educatieve sector): “Openbare basisschool Darwin is een van de kleinere scholen in het samenwerkingsverband Plein 013. Het team is gemotiveerd, werkt oplossingsgericht en staat met beide benen op de grond. Het is een school met een prettig pedagogisch klimaat waar je je welkom voelt. De ouderbetrokkenheid is groot en de school is naar ouders heel transparant en ziet hen als educatieve partners.”

Meer weten?
Op school kunnen ze je meer vertellen over het schoolondersteuningsprofiel en passend onderwijs dat Darwin kan bieden.