Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel OBS Darwin

In het licht van Passend Onderwijs kunnen vier schoolprofielen binnen het regulier basisonderwijs worden onderscheiden, te weten:
1.   de netwerkschool
2.   de smalle ondersteuningsschool
3.   de brede ondersteuningsschool en
4.   de inclusieve school.

Door de externe audit door ‘Sardes’, een advies- en onderzoeksbureau, is Darwin gekarakteriseerd als een smalle ondersteuningsschool. Het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept en de manier waarop de school de onderwijsbehoeften van kinderen kan bedienen, zorgt ervoor dat de school open staat voor een diversiteit aan leerlingen.

curve ondersteuningsprofiel

2014

Het vierkant geeft aan waar Darwin zich op de curve bevindt. Aan de curve is te zien dat Darwin in ontwikkeling is om meer leerlingen in hun onderwijs te kunnen voorzien.

Het schoolprofiel waartoe de school zich ontwikkelt, is geen statische grootheid. Schoolprofielen veranderen met de transformatie van de schoolpopulatie en schoolontwikkeling mee.
De voorzieningen op de school zijn per veld (hoeveelheid aandacht en tijd, onderwijsmaterialen, ruimtelijke omgeving, expertise en samenwerkende partners) in kaart gebracht, welke een goed overzicht geven op de mogelijkheden die de school aan uw kind kan bieden.

Een citaat uit het ondersteuningsprofiel: ‘Openbare basisschool Darwin is een van de kleinere scholen in het samenwerkingsverband Plein 013. Het team is gemotiveerd, werkt oplossingsgericht en staat met beide benen op de grond.  Het is een school met een prettig pedagogisch klimaat waar je je welkom voelt. De ouderbetrokkenheid is groot en de school is naar ouders heel transparant en ziet hen als educatieve partners. Ook dit maakt het mogelijk dat leerlingen die veel extra ondersteuning nodig hebben op de school kunnen gedijen. De school wil kinderen tot hun recht laten komen en bekijkt vooraf altijd goed of zij aan de ondersteuningsvraag kunnen voldoen.’

De uitwerking van het ondersteuningsprofiel is opvraagbaar bij directie.