Schoolklimaat

Een fijne sfeer op Darwin

Een fijne sfeer op Darwin

We maken er samen een fijne school van!

“Lekker in je vel zitten” is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. Met kinderen, leerkrachten en ouders werken we daarom dagelijks aan het scheppen van een goed schoolklimaat. Dat doen we door kinderen medeverantwoordelijk te maken voor het klimaat en de schoolomgeving, gericht aandacht te geven aan het respectvol met elkaar omgaan, het stimuleren van een gezond zelfbeeld en aandacht te besteden aan het waarderen van elkaar.

Op Darwin werken we daarom met drie leefregels;

1. iedereen op onze school gaat met respect met elkaar om, zodat iedereen zich prettig en veilig kan voelen.

2. iedereen is zuinig op materiaal en omgeving.

3. ieder houdt zich aan gemaakte afspraken en is daar zelf verantwoordelijk voor.

Deze regels gelden voor iedereen die participeert op onze school, vanuit deze leefregels formuleren we samen met kinderen aan het begin van het schooljaar de klassenregels. Zo maken we iedereen medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school.

Oog voor de inrichting van het gebouw een lokalen

Inrichting en aankleding van het gebouw zijn belangrijk. In de lokalen en in de overige ruimtes zijn verschillende hoeken ingericht die per thema of seizoen wisselen. Beeldend werk van leerlingen hangt in de klassen maar ook in de hal zodat de kinderen elkaars werk kunnen bezichtigen.

Kriebels en pluimen

We werken met ‘kriebel en pluimenkringen’ waarin kinderen complimenten en ergenissen naar elkaar uitspreken. We willen zo de kinderen leren om zaken die niet lopen, of juist erg gewaardeerd worden, naar elkaar met respect uit te spreken en op of aanmerkingen van een ander te accepteren.

Open podium

Met veel plezier hebben we eens in de drie weken een open podium in de gemeenschapsruimte. Deze wordt dan wisselend door één van de groepen verzorgd. Ouders van die groep zijn dan welkom om het open podium te bezoeken. Eén keer per jaar is er ook de gelegenheid voor ouders om een open podium voor de kinderen te verzorgen. Dat is voor kinderen, ouders en het team altijd een belevenis.