In de kring

Een gezamenlijk moment

De kring als rustmoment

De kring als rustmoment

De kring speelt een centrale rol. Vanuit de kring wordt de dag geopend en worden activiteiten opgestart. Door de dag heen vinden er activiteiten plaats met de hele groep of een gedeelte ervan. Er worden ervaringen uitgewisseld en activiteiten geëvalueerd. Er worden instructies gegeven aan de gehele groep, kleine groepjes of aan individuele kinderen. De dag eindigt weer met de hele groep in de kring.

En niet alleen in de kleuterklas, maar in alle groepen!