Werken met de taakkaart

Zelfstandig werken

Zelf aan de slag

Zelfstandig (leren) werken, keuzes maken en plannen

In alle groepen zijn er tijden waarop zelfstandig wordt gewerkt. Kinderen leren kiezen, plannen omgaan met uitgestelde aandacht en zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun werk. Vanaf de kleutergroepen hanteren we taakkaarten waarop een aantal werkjes of taken staan. In het begin geldt dit voor een week, om stap voor stap te groeien naar een taakkaart waar kinderen twee weken aan mogen werken. Het betreft verplichte taken en keuze taken.

De kinderen werken in een rustige omgeving individueel of samen met een maatje. Het proces en de bevindingen worden met de kinderen bekeken en doorgesproken. Door te werken met taakkaarten hebben we de mogelijkheid om rekening te houden met verschillen in tempo, niveau, soort activiteit en interesse.