Werken met methodes

Samen beter lezen

Samen beter lezen

Van nieuwsbegrip tot tutorlezen

Voor een aantal vakgebieden werken we methodisch; lezen, rekenen, schrijven, taal en begrijpend lezen. Het zijn methodes die passen binnen onze visie op onderwijs.

Zo werken we voor begrijpend lezen met “Nieuwsbegrip”. Met behulp van teksten die wekelijks gebaseerd zijn op een actuele gebeurtenis leren de kinderen leesstrategieën. Voor rekenen hebben we  de methode “Wereld in getallen” welke uit gaat van verschillende niveaugroepen met aangepast rekenaanbod. De taal- en spellingsmethode “Taaljournaal” gebruiken we naast het thematisch aanbod waar we het schrijven van eigen teksten centraal stellen. In de groepen 3 en 4 zijn we dit schooljaar gestart met “Zin in lezen”, een thematische werkwijze voor het aanvankelijk technisch lezen.  “Timboektoe” gebruiken we vanaf groep 5 voor het voortgezet technisch lezen. De wereldoriënterende vakken worden thematisch aangeboden.

Op Darwin werken we met tutorlezen. Dat is gebaseerd op “samen beter lezen'” waarbij kinderen uit de bovenbouw (tutoren) in tweetallen lezen met kinderen uit de onder- en middenbouw.  De tutoren worden daarvoor opgeleid binnen de school en hanteren daarbij vaste strategieën. De betrokkenheid bij de kinderen is erg hoog omdat ze lezen op eigen niveau in zelfgekozen boeken en reflecteren & evalueren op het lezen.

Niet alle kinderen leren op dezelfde manier en zullen hetzelfde resultaat bereiken. Dat betekent dat de school goed kijkt naar het aanbod, instructie en verwerking binnen een vakgebied en naar wat een kind nodig heeft om te leren. Dit verwerken we in groepsplannen per vakgebied.