Thema’s

Thema bouwen in groep 5-6

Thema bouwen in groep 5-6

Op allerlei manieren aan de slag met een onderwerp

Jonge kinderen leren de wereld ontdekken en begrijpen door spel. We werken daarom met thema’s, die passen bij de belevingswereld van de kinderen. De kinderen richten samen met de leerkracht themahoeken in waarin een spel een grote rol speelt.

Een thema duurt ongeveer 6 weken. In de thema’s komen alle vakgebieden aan bod. De eerste weken worden gebruikt om de themahoek in te richten; wat moet erin, hoe kun je erin spelen? De weken daarna wordt het thema verder uitgediept door spel in de hoek en door allerlei activiteiten in de groep. De leerkracht zorgt voor uitdaging in een prikkelende omgeving, observeert, speelt mee, helpt kinderen om hun gedachte te formuleren om zo de activiteit op een hoger niveau te brengen. In de laatste week wordt het thema afgesloten. We kijken terug op wat we geleerd hebben  en hoe we het geleerd hebben.

Vanaf een jaar of 7,8 willen kinderen leren om het leren zelf.  Ook dan blijven we werken met Thema’s waarin alle vakken aan bod komen. De eerste twee weken staan dan in teken het activeren van de kennis die al aanwezig is bij de kinderen en het verder oriënteren op het thema;Wat willen we nog weten. De kinderen formuleren onderzoeksvragen en bedenken hoe ze dit onderzoek gaan doen. De vier weken daarna staan in het teken van het onderzoek. In de laatste  twee weken presenteren de kinderen  de uitkomst van hun onderzoek aan elkaar en worden de onderzoeken samengevoegd tot een eindproduct. Ook hier wordt er natuurlijk gereflecteerd  op het werk en het proces. Evalueren is ook vooruitkijken; wat betekent dat voor een volgend onderzoek, waar ga ik de volgende keer aan werken en hoe?

Actief leren, de regie hebben over wat je wil leren en hoe je dat wil doen, zicht krijgen op je eigen kwaliteiten, reflecteren, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen; dat leer je door te werken met projecten.